Cosma sygnalizuje emisję akcji z prawem poboru dla akcjonariuszy.

StockWatch
Przeczytaj artykuł