Polityka prywatności

Polityka prywatności Strony Cosma S.A.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Strony Cosma S.A. dostępnej pod adresem: www.cosma.pl (dalej zwanej „Stroną”). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Korzystając z tej Strony, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którekolwiek z poniższych postanowień, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Strony.

1. Administrator danych osobowych:    
Administratorem Twoich danych osobowych jest Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559284, NIP: 9522137211, REGON: 36159749 (dalej: „Administrator”).

 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

Podczas korzystania ze Strony Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:   
       – Imię i nazwisko,     
       – Adres e-mail,         
       – Numer telefonu,   
       – Dane dotyczące firmy/organizacji.

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:  
a. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

b. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i świadczenia usług oferowanych przez Cosma Spółka Akcyjna (podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i żądania (podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. badania preferencji użytkowników, analizy i ulepszania Strony, mającego na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. wysyłania informacji marketingowych i reklamowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę (podstawa prawna przetwarzania – zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).            

4. Udostępnianie danych osobowych:

W ramach prowadzonej działalności Cosma S.A. może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług technicznych, podmioty świadczące usługi marketingowe itp., wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w punkcie 3. 

Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie do udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

5. Ochrona danych osobowych:

Cosma Spółka Akcyjna podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Zapewniamy również, że wszyscy podmioty trzecie, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, są zobowiązani do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa.      

6. Okres przechowywania danych osobowych:  

Cosma Spółka Akcyjna przechowuje Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w punkcie 3, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie danych.      
 
7. Twoje prawa:            

 1. Masz prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii danych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia do innego administratora danych.
 2. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 3. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 4. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez użytkownika, co nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych, tj. dokonanego po uzyskaniu zgody użytkownika do momentu jej cofnięcia.       
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Profilowanie

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres i numer telefonu, po wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Użytkownika, zbierane są i przetwarzane także w celach statystycznych i marketingowych („Profilowanie”).
 2. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie dokonać oceny osobowych czynników dotyczących konkretnego użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowań.
 3. Profilowanie dokonywane jest w celu dostarczenia indywidualnym użytkownikom spersonalizowanych i dopasowanych ofert oraz treści, m. in. poprzez dynamiczne treści na stronie internetowej, przez e-mail marketing czy też w ramach sprzedaży bezpośredniej.
 4. Profilowanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio dobrowolnej zgody użytkownika.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych polegających na Profilowaniu, a także prawo sprzeciwu Profilowania poprzez kontakt z Administratorem.

9. Pliki Cookies

 1. Administrator może stosować pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) i podobnych technologii w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania treści i reklam do preferencji użytkowników.
 2. Dane zbierane za pomocą plików cookies na Stronie są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności Cosma Spółka Akcyjna.
 3. Pozostałe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce plików cookies, która jest dostępna na Stronie.

10. Kontakt:     

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie:

adres e-mail: info@cosma.pl

telefon kontaktowy: +48 22 164 78 91.
 
11. Zmiany w polityce prywatności:      

Cosma Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności zawsze będzie dostępna na Stronie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.            
 
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 3.07.2023